Onderhoud:


Onderhoud van gebouw en terreinen

Het onderhoud van het gebouw en het omliggende terrein gebeurt d.m.v. planmatige controle en onderhoudsbeurten. Bij de uitvoering van onderhoud wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de mensen die het gebouw en terrein gebruiken. Mocht er toch overlast kunnen ontstaan, dan zult u tijdig geïnformeerd worden over het tijdstip en duur van de onderhoudswerkzaamheden.

Voorkom hoge kosten door niet tijdig onderhoud te plegen aan uw gebouw en bedrijfsterrein!

Onderhoud gebouwen:

Onderhoud is een belangrijk instrument om de kosten te beheersen. Door goed en regelmatig onderhoud gaan onderdelen langer mee en is het risico op (gevolg)schade kleiner. Minder kosten dus.

Een onderhoudsplan begint met een bouwkundige inspectie. De staat van onderhoud van het gebouw wordt hierbij in kaart gebracht en gecombineerd met de resterende levensduur van bouwmaterialen. Inspecteer het gebouw regelmatig, bijvoorbeeld om de drie jaar.

Onderhoud kan worden gesplitst in jaarlijks en groot onderhoud:

Jaarlijks onderhoud is bijvoorbeeld een controle van alle lampen; hemelwater afvoerleidingen; hang en sluitwerk en sanitair.

Groot onderhoud is bijvoorbeeld buitenschilderwerk, dakbedekking

Een (meerjaren) onderhoudsplanning richt zich met name op het groot onderhoud. SEON kan u helpen met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning

Voordelen van de Meerjarenonderhoudsplanning

  1. Direct inzicht in onderhoudskosten op korte en lange termijn.
  2. Heldere rapportage.
  3. U weet wat u maandelijks moet reserveren voor onderhoud.

 

Onderhoud bedrijfsterreinen:

Als ondernemer ben je drukker bezig met je andere zaken dan hoe de staat van je bedrijfsterrein is. Gebreken komen altijd aan het licht als je het net superdruk hebt, nooit eens op een rustig moment.

Ook het weer kan veel invloed hebben op het verharde terrein. Denk maar aan die zomerse stortbui die net teveel kan zijn voor de hemelwater afvoer. Of de vorst die schade veroorzaakt aan beton of asfalt.

Door vroege constatering van kleine gebreken kan een hele boel leed voorkomen worden en dus ook een aanzienlijke kostenpost. Een kleine scheur in asfalt vullen is zo gebeurd, maar met een heel deel frezen en asfalteren is men al gauw een aantal uren mee bezig. Een onderhoudsplan voor het kantoor en magazijn is tegenwoordig al een vrij normale gang van zaken maar het buitenterrein valt hier vaak buiten, terwijl dit toch geen overbodige luxe is.  Een onderhoudsplan voor infrastructuur is bij de overheid (rijk, provincie en gemeente) iets waar we met zijn allen aan meebetalen en dit vinden we gewoon. Waarom dan bij u op uw eigen terrein niet?

Het vaststellen van gegevens is de eerste stap om te komen tot een onderhoudsplan, denk hierbij aan tekeningen, beschrijvingen en onderhoudshistorie. Deel het terrein op in deelvakken in logische begin- en eindpunten, bijvoorbeeld parkeervakken voor personeel, parkeervakken voor vrachtwagens, los- en laad plaats. Noteer nu de zichtbare beschadigingen. Na al dit in kaart gebracht te hebben kunt u de kosten bepalen. Of beter nog een budget opstellen voor meerdere jaren om dit onderhoud te plegen.

Een (meerjaren) onderhoudsplanning richt zich met name op het groot onderhoud. SEON kan u helpen met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning

Voordelen van de Meerjarenonderhoudsplanning

  1. Direct inzicht in onderhoudskosten op korte en lange termijn.
  2. Heldere rapportage.
  3. U weet wat u maandelijks moet reserveren voor onderhoud.